Daily Archives: 24 noiembrie 2021

Selectia I pentru stagii Erasmus+ de predare – 2021-2022

Prima rundă de selecție va avea loc pe data de 18 ianuarie 2022. Dosarul de candidatura trebuie sa includa CV-ul candidatului, Teaching Agreement-ul completat cu activitatile planificate si un document din care sa reiasa relatia contractuala cu UAIC. Durata minima a unei mobilitati de predare este de 2 zile (si minimum 8 ore). Conform Ghidului… Read More »