Oferte burse în străinătate, pentru anul universitar 2024-2025

INFORMARE

privind organizarea și desfășurarea concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/ cercetare/ cursuri de vară în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral,pentru anul universitar 2024 – 2025

Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii (www.roburse.ro), anunță lansarea concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/ cercetare/ cursuri de vară în străinătate, pentru anul universitar 2024-2025, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1402/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, cu modificările ulterioare și ale documentelor de colaborare bilaterală sau ofertelor unilaterale, valabile pentru anul universitar 2024-2025.

Aceste burse se adresează elevilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cursanți la studii postuniversitare, cadrelor didactice titulare sau cercetătorilor din România care doresc să urmeze în străinătate:

– studii universitare de licență / de masterat / de doctorat (complete sau parțiale);

– stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);

– cursuri de vară de limbă, cultură și civilizație.

Informațiile privind ofertele pentru anul universitar 2024-2025 (precum: condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele emise pentru fiecare țară, care vor fi afișate pe site-ul www.roburse.ro, la pagina Burse de Studii Bursa Acord bilateral secțiunea Concursuri.

Calendarul desfășurării fiecărui concurs va fi stabilit de Agenția de Credite și Burse de Studii, în funcție de termenele limită de transmitere a dosarelor de candidatură către partea externă, și va fi publicat pe site-ul www.roburse.ro.

Persoanele care doresc să obțină o bursă în străinătate oferită de Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naționale pentru acordarea burselor de studii în străinătate prin depunerea unui dosar de candidatură, până la termenul limită anunțat în Comunicat.

Pentru informații suplimentare, datele noastre de contact sunt:

Site: www.roburse.ro

Adresa: Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sector 1, București (clădirea Institutului Geologic al României)

Telefon: 021/310.19.05

Fax: 021/310.22.17

E-mail: burse@roburse.ro