Actele necesare la licență 2023

Pentru admiterea online

 • Fişa de înscriere

Fotocopii scanate după:

 • Diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului şcolar 2022/2023 pot prezenta la înscriere, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de bacalaureat 2023, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de către instituţia de invăţământ absolvită.;
 • adeverință de confirmare ca actele în original s-au depus la altă facultate/instituție(în cazul în care candidatul nu este la prima facultate la care se înscrie);
 • cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală tip eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul pentru studenții care urmează o a doua specializare).

În cazul admiterii online, actele originale vor fi aduse la confirmarea locului, împreună cu 2 fotografii color tip legitimatie (format 3×3,5 cm) și un dosar plic.

Pentru admiterea directă

 • Fişa de înscriere;
 • Diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului şcolar 2022/2023 pot prezenta la înscriere, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de bacalaureat 2022, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de către instituţia de invăţământ absolvită;
 • adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituție (în cazul în care candidatul nu este la prima facultate la care se înscrie);
 • original* + copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • original* + copie după certificatul de naştere;
 • original* + copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală tip eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • 2 fotografii color tip legitimatie (format 3×3,5 cm);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul pentru studenții care urmează o a doua specializare);
 • dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea de conform cu originalul a copiei, de către membrii comisiei.