Actele necesare la master 2023

Pentru admiterea online

 • Fişa de înscriere

Fotocopii scanate după:

 • Diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT/Adeverință de echivalare emisă de CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT/Adeverință de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României, sau adeverinţă de Licenţă în situaţia în care nu s-a eliberat încă Diploma de Licenţă şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă;
 • adeverință de confirmare ca actele în original s-au depus la altă facultate/instituție(în cazul în care candidatul nu este la prima facultate la care se înscrie);
 • CV şi scrisoare de intenţie / motivaţie
 • cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală tip eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul pentru studenții care urmează o a doua specializare).

În cazul admiterii online, actele originale vor fi aduse la confirmarea locului, împreună cu 2 fotografii color tip legitimatie (format 3×3,5 cm) și un dosar plic.

Pentru admiterea directă

 • Fişa de înscriere;
 • Diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT/Adeverință de echivalare emisă de CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT/Adeverință de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României, sau adeverinţă de Licenţă în situaţia în care nu s-a eliberat încă Diploma de Licenţă şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă;
 • adeverință de confirmare ca actele în original s-au depus la altă facultate/instituție(în cazul în care candidatul nu este la prima facultate la care se înscrie);
 • CV şi scrisoare de intenţie / motivaţie
 • original* + copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • original* + copie după certificatul de naştere;
 • original* + copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală tip eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • 2 fotografii color tip legitimatie (format 3×3,5 cm);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul pentru studenții care urmează o a doua specializare);
 • dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea de conform cu originalul a copiei, de către membrii comisiei.