Condiţiile de admitere pentru olimpici iulie 2021

Lista olimpiadelor şcolare, concursurilor artistice sau sportive de
nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de
Bacalaureat, au dreptul să fie admişi, fără susţinerea concursului de admitere,
la Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru
anul universitar 2020/2021:

 • olimpiade internaționale (premii, participare): Fizică,
  Matematică, Informatică, Astronomie, Astronomie și Astrofizică, Biologie,
  Olimpiada Asiatică de Fizică, Olimpiada Europeană de Fizică, Balcaniada de
  Fizică, Olimpiada Internațională pluridisciplinară Tuymaada, Olimpiada
  Internațională de Științe pentru Juniori, Olimpiada de Științe a Uniunii
  Europene, Olimpiada Internațională de Științele Pământului;
 • olimpiade naționale (premii, participare): Fizică, Matematică, Informatică,
  Biologie, Astronomie, Astronomie şi Astrofizică, Ştiinţe, Științe pentru
  Juniori, Științele Pământului;
 • concursuri naționale (premii și mențiuni): Concursul Naţional de Matematică
  şi Fizică „Vrăncianu-Procopiu”, Concursul de Fizică „PHI” al Centrelor de
  Excelenţă, Concursul Naţional „Ştefan Procopiu” (lucrări scrise);
 • etapa județeană a olimpiadelor naționale (premii și mențiuni): Fizică,
  Matematică, Informatică, Biologie, Astronomie, Astronomie şi
  Astrofizică, Ştiinţe, Științe pentru Juniori, Ştiinţele Pământului.