Condiții de admitere și taxe la licență septembrie 2021

 • Condiţiile de admitere
  • Pentru domeniul Fizică: Media de la bacalaureat (100%)
   Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematică/Informatica/Biologie din cadrul examenului de bacalaureat, în funcție de prima opțiune.
  • Pentru domeniul Fizică (în limba engleză): candidații trebuie să facă dovada cunoaşterii limbii engleze, folosind una din următoarele variante:
   1. prezentarea certificatului de competenţă lingvistică obținut la examenul național de bacalaureat, nivel minim B1;
   2. prezentarea rezultatului unor teste de tip Cambridge, IELTS, TOEFL;
   3. parcurgerea unui interviu în limba engleză (data și ora vor fi anunțate după primirea dosarului de înscriere).
  • Pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate: Media de la bacalaureat (100%)
   Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematică/Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.
  • Pentru olimpici
 • Taxă de înscriere
  • 120 lei
   Nu se percepe taxă de înscriere pentru candidații cu premii la concursuri şcolare agreate, care îşi depun actele în original la Facultatea de Fizică.
  • Plata taxei de înscriere la admitere
 • Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:
  • 3.000 lei