Rezultate admitere la master iulie 2019

Candidaţii declaraţi admişi vor trebui în perioada 24-31 iulie 2019 (doar în zilele lucrătoare), între orele 9-15:

  • să semneze contractul de studii;
  • să achite taxa de înmatriculare de 50 RON (cei admişi la buget);
  • să achite o primă parte a taxei şcolarizare de 500 lei (cei admiși pe locurile cu taxă);
  • să completeze dosarul cu actele în original (diploma de bacalaureat, adeverinţa/diploma de licenţă şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă).

În caz contrar se pierde calitatea de student, iar locul rămas liber va fi ocupat, în ordine descrescătoare a mediilor la admitere, de un alt candidat sau va fi scos din nou la concurs în perioada 9-12 septembrie 2019.