Sesiune de admitere iulie 2021 – români de pretutindeni

Rezultate admitere la licență

În perioada 21.07-23.07.2021, 26.07-28.07.2021:

  • candidaţii admişi pe locurile cu taxă de studii vor achita 30% din taxa sem.I: 500 RON;
  • candidaţii admişi vor semna contractul de studii.

Documente ce trebuiesc depuse la dosar în perioada 21.07-23.07.2021, 26.07-28.07.2021:

  • diploma de bacalaureat în original (în cazul în care nu este deja depusă la dosar)
  • foaia matricolă în original (în cazul în care nu este deja depusă la dosar)

În caz contrar se pierde calitatea de student, iar locul rămas liber va fi scos din nou la concurs sau va fi ocupat, în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere, de un alt candidat.

Candidatii care nu vor sa confirme locul sunt rugati sa trimita email pe fizica@uaic.ro .

 

Rezultate admitere la master

În perioada 21.07-23.07.2021, 26.07-28.07.2021:

  • candidaţii admişi pe locurile cu taxă de studii vor achita 30% din taxa sem.I: 500 RON;
  • candidaţii admişi vor semna contractul de studii.

Documente ce trebuiesc depuse la dosar în perioada 21.07-23.07.2021, 26.07-28.07.2021:

  • diploma de bacalaureat în original (în cazul în care nu este deja depusă la dosar)
  • adeverinţa / diploma de licenţă în original (în cazul în care nu este deja depusă la dosar)
  • foaia matricolă / suplimentul la diplomă în original (în cazul în care nu este deja depusă la dosar)

În caz contrar se pierde calitatea de student, iar locul rămas liber va fi scos din nou la concurs sau va fi ocupat, în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere, de un alt candidat.

Candidatii care nu vor sa confirme locul sunt rugati sa trimita email pe fizica@uaic.ro .