Anunț privind pre-susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat a drd. ALUPULUI Teodor-Iulian pe 30.08.2022

La data de 30.08.2022, începând cu ora 1200, în Laboratorul de Fizica Solidului  va avea loc susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul:
STUDIUL UNOR STRATURI SUBȚIRI OXIDICE ȘI ORGANICE PENTRU APLICATII FOTOVOLTAICE ȘI OPTOELECTRONICE”,
prezentată de doctorandul Alupului Teodor-Iulian sub îndrumarea Prof. univ.dr. Felicia IACOMI.