Anunț privind pre-susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat a drd. AMANOLOAEI Gheorghe pe 06.06.2022

La data de 06.06.2022, începând cu ora 10:00, în Laboratorul de Informatică, va avea loc susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul „Modelarea comutării magnetice pe o scală largă de timp folosind diferiți factori externi”, prezentată de doctorandul AMANOLOAEI Gheorghe, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Laurențiu STOLERIU.