Anunț privind pre-susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat a drd. DRAGAN Valentin-Stelian pe 30.06.2022

La data de 30.06.2022, începând cu ora 1730, în Laboratorul de AUTOORGANIZARE  va avea loc susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul: Studiul unor sisteme complexe utilizând elemente de dinamică neliniară, prezentată de doctorandul DRAGAN Valentin-Stelian sub îndrumarea prof. univ. dr. Maricel AGOP.