Anunț privind pre-susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat a drd. ENESCU Florin pe 30.08.2022

La data de 30.08.2022, începând cu ora 1100, în Laboratorul de AUTOORGANIZARE  va avea loc susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul: “Contribuții experimentale și teoretice privind studiul unor clase speciale de geomateriale”, prezentată de doctorandul ENESCU FLORIN sub îndrumarea prof. univ. dr.  MARICEL  AGOP.