Anunț privind pre-susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat a drd. FRĂSILĂ Mihail pe 27.07.2023

La data de 27 IULIE 2023, începând cu ora 11:30, în Laboratorul de Autoorganizare va avea loc presusținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul ”Analiza dinamicilor unor sisteme complexe dintr-o perspectivă fractală”  prezentat de studentul-doctorand FRĂSILĂ Mihail sub îndrumarea prof. univ. dr. Maricel AGOP.