Anunț privind pre-susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat a drd. GAVRILUŢ Gabriel pe 30.06.2022

La data de 30.06.2022, începând cu ora 1700, în Laboratorul de AUTOORGANIZARE  va avea loc susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul: “Implicaţii ale teoriei măsurii în descrierea dinamicilor sistemelor fizice”, prezentată de doctorandul GAVRILUŢ Gabriel sub îndrumarea prof. univ. dr.  Maricel  AGOP.