Anunț privind pre-susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat a drd. HLENSCHI Costică pe 23.06.2022

La data de 23.06.2022, începând cu ora 1130, în Laboratorul Spectroscopie în infraroșu  va avea loc susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul Aplicații în senzori ale firelor magnetice amorfe, prezentate de doctorandul HLENSCHI Costică sub îndrumarea prof. univ. dr. Maria NEAGU.