Anunț privind pre-susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat a drd. LISNIC Petru pe 05.04.2022

La data de 05.04.2022, începând cu ora 12, în Laboratorul de Fizica Stării Solide (FSS), va avea loc susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul Contribuții la studiul straturilor subțiri depuse prin pulverizare pirolitică pentru aplicații fotovoltaice, prezentate de doctorandul LISNIC Petru, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Liviu LEONTIE.