Anunț privind pre-susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat a drd. PUNGĂ Ioana-Luciana pe 30.08.2022

La data de 30.08.2022, începând cu ora 1100, în Laboratorul de Fizica Solidului  va avea loc susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul:

STRATURI SUBȚIRI ȘI NANOCOMPOZITE PENTRU APLICAȚII AVANSATE”,

prezentată de doctoranda Ioana-Luciana Pungă (căs. Surugiu), sub îndrumarea prof. univ. dr. Felicia IACOMI.