Anunț privind pre-susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat a drd. ROȘU Iulian-Alin pe 6.06.2023

La data de 6 iunie 2023, începând cu ora 1200 în Laboratorul de Autoorganizare va avea loc presusținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul “CONTRIBUȚIE LA STUDIUL DINAMICII ATMOSFERICE UTILIZÂND ELEMENTE DE TEORIA HAOSULUI”, prezentată de studentul-doctorand ROȘU Iulian-Alin, sub îndrumarea prof. univ. dr. Maricel AGOP.