Anunț privind pre-susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat a drd. SAVIUC Alexandra-Iuliana pe 27.07.2023

La data de 27 IULIE 2023, începând cu ora 11:00, în Laboratorul de Autoorganizare va avea loc presusținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul ”Utilizarea relativităţii de scară în studiul dinamicilor unor sisteme fizice şi biologice”  prezentat de studenta-doctorandă SAVIUC Alexandra-Iuliana sub îndrumarea prof. univ. dr. Maricel AGOP.