Anunț privind pre-susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat a drd. TEODOROFF-ONESIM (căs. Chiriac II) Sabina pe 24.06.2022

La data de 24.06.2022, începând cu ora 1200, în Laboratorul de Fizica Plasmei  va avea loc susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul: “Proprietăţile tribologice la scală nanoscopică a suprafeţelor materialelor procesate cu plasma descărcărilor electrice în gaze rarefiate”, prezentată de doctoranda Teodoroff-Onesim (căs. Chiriac II) Sabina sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Lucel SÎRGHI.