Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. Dranca Alexandra (cas. Andriesei) pe 30.06.2022

La data de 30 iunie 2022, începând cu ora 1000, în laboratorul Fizica informatica” va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul „MODELE PENTRU STUDIUL TRANZITIILOR DE SPIN”, prezentat de studenta-doctorand DRANCA (cas. ANDRIESEI) Alexandra, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Cristian Enăchescu.