Anunț privind sustinerea raportului de cercetare a drd. ARDELEANU Helmina pe data de 30.06.2023

La data de 30 iunie 2023, începând cu ora 1300, în laboratorul de BIOFIZICĂ va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul Tehnici de investigare a proprietăților microstructurale și magnetice ale nanoparticulelor pe bază de oxizi de fier” prezentat de studenta-doctoranda ARDELEANU Helmina sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Dorina-Emilia CREANGĂ.