Anunț privind sustinerea raportului de cercetare a drd. BRUMĂ Andreea-Bianca pe 16.06.2023

La data de 16.06.2023, începând cu ora 1500, în laboratorul de Autoorganizare va avea loc  susținerea raportului de cercetare cu titlul METODE DE ANALIZĂ A SEMNALELOR ÎN DINAMICA NELINIARĂ”, prezentată  de  studenta-doctorandă BRUMĂ Andreea-Bianca, sub îndrumarea prof. univ. dr. Maricel AGOP.