Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. CIOBANU Roxana pe 07.09.2022

La data de 07 Septembrie 2022, începând cu ora 10:00, în Laboratorul de Fizica Plasmei, et. 1, va avea loc susținerea publică a raportului de cercetare cu titlul EXPUNEREA MATERIALELOR DE INTERES BIOMEDICAL LA RADIAŢIIprezentat de studenta-doctorandă CIOBANU Roxana, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Gabriela BORCIA.