Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. COCEAN Georgiana pe 24.06.2022

La data de 24 iunie 2022, începând cu ora 1600, în laboratorul LOASL  va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul “ High power pulsed laser interaction with special materials (medical applications). Instruments and diagnosis techniques/ Interacțiunea pulsurilor laser de mare putere cu materiale speciale (de interes medical). Instrumente și tehnici de diagnoză”, prezentat de studenta-doctorandă COCEAN Georgiana, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Silviu-Octavian GURLUI.