Anunț privind sustinerea raportului de cercetare a drd. COSTACHE Mihai pe 28 iunie 2023

La data de 28 iunie 2023, începând cu ora 1300, în laboratorul de BIOFIZICĂ va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul Bazele biofizicii celulare – activitatea bioelectrică a sistemului neuronal prezentat de studentul-doctorand COSTACHE Mihai sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Dorina-Emilia CREANGĂ.