Anunț privind sustinerea raportului de cercetare a drd. DOBINDĂ MARIUS pe 28 iunie 2023

La data de 28 iunie 2023, începând cu ora 1200, în laboratorul de BIOFIZICĂ va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul  „Bazele biofizicii sistemului cardiac în condiții fiziologice și patologice” prezentat de studentul-doctorand DOBÎNDĂ MARIUS sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Dorina-Emilia CREANGĂ.