Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. DULGHERIU (căs. Pavel) Cristina-Maria pe 28.04.2023

La data de 28.04.2023, începând cu ora 12:00, în Laboratorul de autoorganizare va avea loc susținerea publică a raportului de cercetare cu titlul “Estimarea interacțiunilor intermoleculare și determinarea unor parametri microscopici ai unor molecule în soluții binare și ternare”, prezentat de studenta-doctorandă DULGHERIU (căs. Pavel) Cristina-Maria, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Dan-Gheorghe DIMITRIU.