Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. FÂNARU Andreea Roxana pe 24.03.2022

La data de 24.03.2022, începând cu ora 15:00, în sala Laboratorul de Biofizică – parter va avea loc susținerea publică a raportului de cercetare cu titlul „Rezultate experimentale – sinteză și caracterizare de nanoparticule magnetice cu utilizare în epurarea apelor încărcate cu coloranți”, prezentat de studenta doctorandă FÂNARU Andreea Roxana sub îndrumarea prof. em. dr. habil. Dorina-Emilia CREANGĂ.