Anunț privind sustinerea raportului de cercetare a drd. FRENȚI Mariana pe 27.06.2023

La data de 27 iunie 2023, începând cu ora 1200, în Laboratorul de Fizică moleculară, va avea loc susținerea publică a raportului de cercetare cu titlul ”Metode de obţinere a unor materiale semiconductoare utilizate în depoluarea mediului. Rezultate experimentale„ prezentat de studenta-doctorandă FRENȚI Mariana, sub îndrumarea doamnei prof. univ. dr. Diana-Mihaela MARDARE.