Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. HRIB Andrei pe 21.07.2022

La data de 21 iulie 2022, începând cu ora 11:30, în Laboratorul de Fizica Solidului, va avea loc susținerea  raportului de cercetare cu titlu „Metode de obținere și caracterizarea nanomaterialelor și nanocompozitelor”, prezentat de studentul-doctorand HRIB Andrei, sub îndrumarea prof. univ. dr. Felicia-Dacia IACOMI.