Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. LEȘ Anda pe 24.03.2022

În data de 24 martie 2022, începând cu ora 14, în Laboratorul de Biofizică, va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul “Nanoparticulele magnetice, sinteză, caracterizare şi aplicatii în ştiintele vieţii”, prezentat de studenta doctorandă LEȘ Anda, sub îndrumarea prof. em. dr. habil. Dorina Emilia CREANGĂ.