Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. LEŞ Anda pe 30.03.2023

La data de 30.03. 2023, începând cu ora 1400, în laboratorul de Biofizică va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul “Nanoparticule metalice, proprietati optice caracteristice aurului si argintului. Impactul asupra mediului” / “Metallic nanoparticles, optical properties characteristic to gold and silver. The impact on the environment”, prezentat de studenta-doctorandă LEŞ Anda, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil.  Dorina-Emilia CREANGĂ.