Anunț privind sustinerea raportului de cercetare a drd. LUNGU Vitalie pe 21.06.2023

La data de 21 iunie 2023, începând cu ora 1300 în Laboratorul de cercetare Astrofizică (sala 372) va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul Problema curbelor de rotație ale galaxiilor spirale și materia întunecată, prezentat de studentul-doctorand LUNGU Vitalie, sub îndrumarea prof. univ. dr. Marina-Aura DARIESCU.