Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. MINUȚI Anca-Emanuela pe 23.03.2022

La data de 23.03.2022, începând cu ora 14:00, în Laboratorul de Autoorganizare va avea loc susținerea publică a raportului de cercetare cu titlul „Rezultate experimentale privind influența acțiunii câmpurilor magnetice asupra culturilor de celule umane”, prezentat de studenta-doctorandă MINUȚI Anca-Emanuela sub îndrumarea prof. em. dr. habil. Dorina-Emilia CREANGĂ.