Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. PLEȘCA Diana pe data de 28.07.2023

La data de 28.07.2023, ora 12:00, în Laboratorul de Electricitate va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul „Studiul interacțiunilor prin metode FORC – magnetometrie vs. calorimetrie”, prezentat de studenta doctorandă PLEȘCA Diana, sub îndrumarea prof. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU.