Anunț privind sustinerea raportului de cercetare a drd. PLESNICUTE Ramona-Mirela pe 27 iunie 2023

La data de 27 iunie 2023, începând cu ora 1300, în Laboratorul de BIOFIZICĂ va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul  ’’Studierea proprietăților nanoparticulelor de argint’’, prezentat de studenta-doctorandă PLESNICUTE Ramona-Mirela, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Dorina-Emilia CREANGĂ.