Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. PLESNICUTE Ramona-Mirela pe 30.06.2022

La data de 30 iunie 2022, începând cu ora 1530, în Laboratorul de Biofizică va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul „Sinteza nanoparticulelor de argint pentru aplicaţii biomedicale”, prezentat de studenta-doctorand PLESNICUTE Ramona-Mirela, sub îndrumarea prof. em. dr. habil. Dorina-Emilia CREANGĂ.