Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. RAILEAN Anastasia pe 19.05.2022

În data de 19 mai 2022, ora 1100, în Laboratorul de Electricitate va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul „Sisteme cu tranziție de spin în interacțiune cu mediul înconjurător”, prezentat de studenta doctorandă RAILEAN Anastasia, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU.