Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. RĂILEAN Anastasia pe data de 28.07.2023

La data de 28.07.2023, ora 11:00, în Laboratorul de Electricitate
va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul

Modele pentru tranzițiile de spin”,
prezentat de studenta doctorandă Anastasia RĂILEAN, sub îndrumarea prof. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU.