Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. ROȘU Iulian-Alin pe 03.06.2022

La data de 03 iunie 2022, începând cu ora 1000, în Laboratorul de Autoorganizare va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul Studiul modelelor multifractale ale turbulenței, prezentat de studentul-doctorand ROȘU Iulian-Alin, sub îndrumarea prof. univ. dr. Maricel AGOP.