Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. ȘIMON Ștefana-Marcela pe 27.06.2023

La data de 27 Iunie 2023, începând cu ora 1300, în laboratorul FAM va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul ’’Activarea lichidelor prin expunerea la acțiunea surselor de plasmă la presiune atmosferică ’’, prezentat de studenta-doctorandă ȘIMON Ștefana-Marcela, sub îndrumarea conf. univ. dr. habil. Ionuț-Cristian TOPALĂ.