Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. ȘTIRBU Radu-Ștefan pe 02.06.2022

La data de 02 iunie 2022, începând cu ora 1100, în sala 366 va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul Powder densification models, prezentat de studentul-doctorand ȘTIRBU Radu-Ștefan, sub îndrumarea prof. univ. dr. Liliana MITOȘERIU.