Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. ȘTIRBU Radu-Ștefan pe 14.02.2023

La data  de 14.02.2023, începând cu ora 11:00, în Laboratorul de Fizica Dielectricilor, va avea loc susținerea publică a raportului de cercetare cu titlul “Models describing the strain-stress distributions in ceramics / Modele ce descriu distributii  tensiuni-deformații in ceramici” prezentat de dl. doctorand ȘTIRBU Radu-Ștefan sub îndrumarea d-nei prof. univ. dr. Liliana MITOȘERIU.