Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. Țurcanu Gabriela (căs. Irina) pe data de 11.09.2023

La data de 11 SEPTEMBRIE 2023, în Laboratorul de Dielectrici va avea loc susținerea, în fața comisiei de îndrumare, a raportului de doctorat cu titlul ”Studiul proprietăților funcționale ale compozitelor polimerice pe bază de chitosan” prezentat de studenta-doctorandă Țurcanu Gabriela (căs. Irina) sub îndrumarea conf. dr. habil. Lavinia-Petronela CURECHERIU  .