Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. ȚURCANU Gabriela-Iulia (căs. Irina) pe 30.09.2022

             La data  de 30.09.2022, începând cu ora 10:00, în Laboratorul de Dielectrici, va avea loc susținerea publică a raportului de cercetare cu titlul “STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRII ÎN DOMENIUL MATERIALELOR COMPOZITE POLIMER-OXID“  prezentat de studenta-doctorandă ȚURCANU Gabriela-Iulia (căs. Irina), sub îndrumarea doamnei lect. univ. dr. habil. Lavinia-Petronela CURECHERIU.