Anunț privind sustinerea raportului de cercetare a drd. Vartic (căs. Grădinaru) Raluca pe data de 28.06.2023

La data de 28.06.2023, începând cu ora 12:00 în laboratorul de Spectroscopie (LOASL) va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul “Utilizarea tehnicilor de teledetecție în studiul poluanților atmosferici”, prezentat de studenta-doctorandă Vartic (căs. Grădinaru) Raluca, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Liviu LEONTIE.