Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. VARTIC Raluca pe 06.07.2022

La data de 06 iulie 2022, începând cu ora 1300, în laboratorul Fizica stării condensate” va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul „TEHNICI AVANSATE DE  MONITORIZARE ȘI ANALIZĂ A COMPOZIȚIEI ȘI CARACTERISTICILOR FIZICO-CHIMICE ALE TROPOSFEREI”, prezentat de studenta-doctorand VARTIC Raluca, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Liviu LEONTIE.