Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. ZARĂ Alexandru-Dumitru pe 28.04.2023

La data de 28.04.2023, începând cu ora 11:00, în Laboratorul de Autoorganizare va avea loc susținerea publică a raportului de cercetare cu titlul Modele fizice aplicate în solvatocromism prezentat de studentul doctorand ZARĂ Alexandru-Dumitru sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Dan-Gheorghe DIMITRIU.