Apel la candidaturi pentru mobilităţi de formare Erasmus+ în ţări terţe care nu sunt asociate la Program (ţări non-UE)

Apelul la candidaturi pentru mobilităţi de formare Erasmus+ în ţări terţe care nu sunt asociate la Program (ţări non-UE)

pentru mobilități care urmează să se desfășoare până la finalul anului academic 2023-2024

 

La această selecție pentru mobilități de formare în ţări terţe care nu sunt asociate la Program pot participa:

– personalul didactic-auxiliar

– personalul de cercetare

– coordonatorii Erasmus+

 

Dosarele de candidatură se vor depune exclusiv online, pe site-ul www.uaic.ro, la secțiunea Internaţional – Programul Erasmus+ cu ţările partenere (non-UE) – Mobilități de formare.

 

Conform noului Ghid Erasmus+ şi a contractului de finanţare încheiat cu ANPCDEFP, exista posibilitatea de a finanţa mobilităţile către ţările terţe care nu sunt asociate la Program (non-UE) din două surse de finanţare:

– proiectul anual KA171, pentru un număr limitat de locuri aferente regiunilor 1-12 (numărul de locuri fiind menţionat în fiecare nou apel lansat);

– dimensiunea internaţională a proiectului anual KA131, pentru ţări din regiunile 1-14 (în limita a 20% din bugetul disponibil aferent mobilităţilor pentru proiectul anual KA131).

 

Un element de noutate aferent proiectelor Erasmus+ KA131 şi KA171 ar fi faptul că durata mobilităţii poate fi de 5 zile consecutive (fără întreruperi).

 

Pentru mobilităţile de formare în ţări non-UE sunt eligibile:

– universităţi din ţări terțe care nu sunt asociate Programului Erasmus+, cu care trebuie semnat un acord bilateral interinstituţional Erasmus înaintea începerii mobilităţii;

– organizaţii non-academice din ţări terțe care nu sunt asociate Programului Erasmus+ (instituții publice sau private active pe piața muncii).

 

Lista cu acordurile inter-instituţionale Erasmus+ încheiate cu universităţi din ţări terţe care nu sunt asociate la Program (acordurile fiind în prezent în proces de actualizare/prelungire) este disponibilă pe website-ul UAIC, la secţiunea Internaţional/Programul Erasmus+ cu ţările partenere (non-UE): https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/acorduri-inter-institutionale-erasmus-cu-tarile-terte/

 

Pentru a veni în întâmpinarea nevoii de informare despre aceste tipuri de mobilități, se vor organiza 2 întâlniri informative online:

• în data de 21 iunie 2023, de la ora 11: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m37a48033480bb49644f43df4f213b74e

• în data de 29 iunie 2023, de la ora 14: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m80109d1bd18a3d1d36ee313572649c09

 

Detalii despre acest apel, precum şi documentele necesare pentru dosarul de candidatură se găsesc pe site-ul universității, la secțiunea Internațional.